Praktische informatie

Locatie opleiding: Amersfoort (lesruimte direct tegenover Amersfoort centraal station)

Duur van de opleiding: 12 maanden

Aantal deelnemers: 6-16 per groep

Contacturen: 96 (12 dagen van 8 lesuren)

Zelfstudie-uren: 520 (ca. 10 uren per week, inclusief volgen van online workshops)

Studiemateriaal:

 • Uitgebreid theorieboek (inclusief bij cursusgeld; wordt digitaal verstrekt),
 • 40 online workshops van 30 minuten die tijdens de opleiding gevolgd kunnen worden.

Cursusgeld:
Het cursusgeld voor de volledige opleiding in groep 9 inclusief digitale studiematerialen en koffie/thee op lesdagen is € 1.995,- bij aanmelding tot 1 maand van tevoren, € 2.495,- bij latere aanmelding. De opleiding is BTW vrijgesteld. Op het inschrijfformulier staat een keuze-optie om te betalen in 4 of 12 termijnen.
Bijkomende kosten bestaan uit het examengeld bij de landelijke toetsingsinstantie TCI.

Lees hier meer over het aftrekken van studiekosten van de belasting.

Vooropleiding: minimaal mbo werk- en denkniveau

Toelatingsprocedure:

Voor toelating stuur je naast je inschrijfformulier een schriftelijke motivatie in, waarin je uitlegt waarom je kiest voor het vak van gewichtsconsulent. Na ontvangst van je inschrijving met motivatie spreekt één van de docenten een telefonisch intakegesprek met je af. Daarna wordt in overleg met jou definitief bepaald of je gaat deelnemen aan de opleiding.

In het document met het inschrijfformulier vind je ook de algemene voorwaarden.

Aanwezigheidsverplichting: 80% van de contacturen (100% is gewenst). Als er ruimte is bij andere groepen, kun je gemiste lessen inhalen (graag zelfs).

Huiswerkopdrachten: theorie lezen, kennis- en toepassingsvragen beantwoorden (incl. casussen), online workshops volgen, portfolio-opdrachten uitvoeren.

Eindbeoordeling door docent:

 1. antwoorden kennis- en toepassingsvragen 100% ingeleverd
 2. portfolio compleet en voldoende beoordeeld
 3. actieve deelname aan lessen

opleiding gewichtsconsulentExamen:
Er is door de beroepsvereniging een landelijk examen ingesteld, dat afgenomen wordt door TCI. Het omvat een kennistoets en een gesprek over je ingeleverde portfolio. Hier word je gedurende je opleiding op voorbereid. Je meldt je in overleg met de docenten zelf aan voor je examen. Het examengeld van TCI is modulair opgebouwd met een totaalbedrag van € 275,-.

De Visiom Opleiding Gewichtsconsulent beschikt over een klachtenregeling. Door het directe contact tussen docenten en studenten worden wensen echter snel besproken en opgepakt.

Lees hier meer over het nieuwe examen.

Startmomenten:

De klassikale opleiding (groepslessen) start tweemaal per jaar: eind september en eind januari. Je hebt de mogelijkheid om tussentijds op elk willekeurig moment te starten met het bestuderen van de stof en het maken van de online lessen/opdrachten. Je opleiding start dan op dat moment en eindigt met je laatste klassikale les. Deze ‘verlengde’ opleidingsperiode heeft twee voordelen: je kunt direct starten en je spreidt de eerste lesstof naar je eigen voorkeur. Met name de stof over voeding is de eerste maanden vrij veel omvattend, omdat je alle basisbegrippen leert. Het kan prettig zijn om daar op deze manier meer tijd voor te hebben.
Bij je aanmelding voor de opleiding kun je aangeven of je direct in zelfstudie wilt starten, of pas met ingang van de eerste klassikale les wilt starten.

De vaste opleidingsdag is de vrijdag. Heb je sterke voorkeur voor een andere dag, mail dit dan naar info@visiom.nl. Als er veel animo is voor een andere dag, kunnen we daar naar kijken.

Lesdata groep GC09 (vrijdagen van 9.00 – 17.00 uur)

 1. 2 november 2018
 2. 30 november 2018
 3. 21 december 2018
 4. 18 januari 2019
 5. 15 februari 2019
 6. 15 maart 2019
 7. 19 april 2019
 8. 17 mei 2019
 9. 14 juni 2019
 10. 12 juli 2019
 11. 30 augustus 2019
 12. 20 september 2019

Lesdata groep GC10 (vrijdagen van 9.00 – 17.00 uur)

 1. 12 april 2019
 2. 26 april 2019
 3. 24 mei 2019
 4. 21 juni 2019
 5. 19 juli 2019
 6. 6 september 2019
 7. 4 oktober 2019
 8. 1 november 2019
 9. 29 november 2019
 10. 20 december 2019
 11. 24 januari 2020
 12. 14 februari 2020

Download hier het lesprogramma

Inschrijfformulier Visiom Opleiding Gewichtsconsulent